Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

avecezar

July 11 2015

avecezar
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

June 22 2015

avecezar
2048 c4a4 500
Reposted fromnazarena nazarena

June 17 2015

avecezar
avecezar
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapomruki pomruki
avecezar
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viapomruki pomruki

June 16 2015

avecezar
"Tańczyć, klaskać, zachwycać się, krzyczeć, skakać, dążyć, unosić się!"
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty

June 12 2015

avecezar
8513 ad7b 500
Reposted fromnazarena nazarena

June 06 2015

avecezar
6114 31b5
Reposted fromdrobnostki drobnostki viapomruki pomruki
avecezar
Reposted frommichaldu michaldu viavampielle vampielle

May 30 2015

avecezar


'the door looks back'
what have you been smoking?
avecezar
7057 4308
Reposted fromnazarena nazarena

May 28 2015

avecezar
Trzymaj głowę wysoko i środkowy palec jeszcze wyżej.
— znalezione
Reposted fromflorentte florentte viaAinsworthCass AinsworthCass
avecezar
avecezar
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
Reposted fromzabka zabka viaAinsworthCass AinsworthCass

May 26 2015

avecezar
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viavampielle vampielle
avecezar
avecezar
3053 d7b2
avecezar
Przyjaciel to ktoś, kto wchodzi, kiedy cały świat wyszedł.
— Winchell
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
avecezar
Przyłożył mi dziś pech pistolet do skroni. Zabiłby mnie, gdyby tylko miał chęć, by ogień otworzyć.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl